Wij handelen volgens de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie KVGO,  zoals gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.


Dit zijn veel kleine lettertjes die we gelukkig nog nooit hebben te hoeven gebruiken.